Å lage tallgrafikk

Hvordan visualiseringer lages

Mange avgjørelser og prosesser aktiveres når man skal lage datavisualiseringer. Avgjørelsene og prosessene har å gjøre med hvordan man samler inn og framstiller data, og innebærer å stille spørsmål som: «hvem er målgruppen?» og «hvor skal visualiseringen vises?». Å forstå disse prosessene er viktig også for oss som skal lese visualiseringene, fordi det kan ha en innvirkning på hvordan vi oppfatter og fortolker visualiseringen.

I denne videoen snakker Helen Kennedy og Andy Kirk, medarbeidere i det britiske prosjektet Seeing Data, om hvordan en visualisering lages.

Last ned transkripsjon (PDF)