Å ta seg tid med visualiseringer

Introduksjon

Seksjonen «De 5 viktigste tingene å se etter» på dette nettstedet viser noen sider ved det å lese visualiseringer som særlig er nyttige å tenke på når du har hastverk. Selv om mange datavisualiseringer er designet for å leses kjapt, er det imidlertid også tilfeller hvor du må bruke mer tid og energi for fullt ut å forstå visualiseringen. Det kan være at temaet eller analysen er mer kompleks, eller kanskje saken inkluderer flere forskjellige diagrammer. Eller kanskje det står mer på spill for deg mens du leser visualiseringen, f.eks. hvis du må ta en viktig avgjørelse basert på informasjonen som visualiseringen gir. Ikke alle visualiseringer er umiddelbart forståelige,  og hvor lang tid du bruker på å lese en visualisering vil være avhengig av konteksten. Men det å ta seg tid til å studere komplekse visualiseringer vil mest sannsynlig være vel anvendt tid, og det vil også hjelpe deg til å forstå andre visualiseringer du møter på senere.

Andy Kirk, som er en spesialist innen datavisualisering, viser deg i denne seksjonen hvordan du kan forstå både visualiseringer generelt, og spesifikke diagramtyper. Men før du begynner –  her er noen viktige forberedelser:

Første blikk: er du med?

Ved første øyekast vil blikket ditt mest sannsynligvis fanges av overskriften og selve diagrammet. Tillat deg selv å kjapt se gjennom hele visualiseringen før du utforsker den nærmere. Det å erkjenne den emosjonelle responsen din til en visualisering er viktig i forståelsen din. Kjenn på de umiddelbare følelsene dine: interesserer denne visualiseringen deg? Vil du vite mer? Liker du hvordan den ser ut? Tiltrekker utseendet og formen på  visualiseringen deg, og motiverer den deg til å bruke mer tid på den?

Hvis du liker både temaet og utseendet til visualiseringen, vil du sannsynligvis fortsette å studere den. Hvis du er positivt innstilt til en av de to faktorene, kan det hende du holder ut selv om du ikke er positivt innstilt til den andre faktoren. Hvis du ikke er interessert i temaet, og heller ikke liker utseendet til visualiseringen, kan du, avhengig av omstendighetene, bare droppe oppgaven der og da.

Å lete etter hensikten

Når du har bestemt deg for å arbeide videre med en visualisering, spør deg selv: hva er funksjonen eller målet til visualiseringen? Kommer den til å informere deg om noe nytt, bekrefte noe du allerede vet, eller overbevise deg om et spesielt standpunkt? Det er på dette stadiet at det kan være hjelpsomt å etablere visse lesestrategier. Prøv først å forstå alt som er presentert UTENFOR selve diagrammet. Prøv deretter å forstå alt som er presentert INNENFOR diagrammets rammer. Etter dette, ha som mål å lese og forstå hele visualiseringen, og forbered deg på å gå fram og tilbake mellom de forskjellige elementene av visualiseringen, om det skulle være nødvendig.

Det er viktig å merke seg at ikke alle visualiseringer inneholder alle de elementene vi beskriver i løpet av de neste seksjonene. Det kan være gode grunner til det, og de grunnene er spesifikke for hver visualisering. Hvis mange av disse elementene mangler, eller hvis de er dårlig anvendt, kan det imidlertid hende at visualiseringen ikke gir deg all den veiledningen du trenger.