Om Tallgrafikk.no

Hvordan bli en dyktigere leser av grafer, diagrammer og kart?

Dette nettstedet er utviklet for å hjelpe folk til å forstå datavisualiseringer. Siden datavisualiseringer vanligvis er grafiske fremstillinger av tall, har vi valgt å kalle denne typen fremstillinger for tallgrafikk. Nettressursen er rettet mot allmennheten, det vil si alle som er interessert i visualiseringer, men som ikke er eksperter på området. En viktig målgruppe er elever i videregående skole. Hver modul tar for seg et eget tema, og hensikten er å styrke både ferdigheter og selvtillit i forhold til det å lese grafer, diagrammer, kart og liknende uttrykk. Man kan jobbe med modulene i valgfri rekkefølge.

Nettstedet springer ut av forskningsprosjektet INDVIL (Innovative Data Visualization and Visual Numeric Literacy), som er finansiert av Forskningsrådet og ledes av Universitetet i Agder. Ideen og det meste av innholdet på sidene er hentet fra det britiske prosjektet Seeing Data, som vi har et nært samarbeid med. Derfor er både videoer og en del eksempler engelskspråklige, men tekstet til norsk. De fleste engelske tekstene er oversatt av Nikolas Aleksander Strømsnes. Tekstingen av video-materialet til norsk er utført av Kim Richard Arntzen.

Alt verbalspråklig innhold på nettstedet kan brukes fritt ihht CC-lisensen CC-BY-NC-SA.

Hvorfor trenger vi å forstå datavisualiseringer? Det fins stadig mer data rundt oss, og data blir i økende grad brukt i offentlig informasjon, journalistikk og beslutningstaking.  Folk flest har tilgang til tallbaserte data først og fremst gjennom visualiseringer. Men mange føler at de ikke har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene til å kunne forstå slike uttrykk. Det kan bety at de føler seg utenfor i samtaler som handler om data. Denne ressursen prøver å løse det problemet ved å hjelpe skoleelever, studenter og andre til å bli mer fortrolige med denne typen visuelle tekster. Og til å glede seg over å lese dem!

© 2024