Vurder disse tallgrafikkene

På denne siden kan du selv vurdere noen tallgrafikker som er utvalgt i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ved å klikke på bildene kommer du til nettsidene der grafikkene kan undersøkes nærmere. Og ved å klikke på «Vurder visualisering» kan du markere om du synes grafikken er lett eller vanskelig å forstå, og om du liker eller ikke liker selve den visuelle fremstillingen.  Du kan også skrive en tekst der du begrunner nærmere hva du synes om visualiseringen. Til slutt kan du se hvordan andre har kommentert hver enkelt visualisering.