Å lese diagrammer

Når visualiseringsdesignerne lager en visualisering, velger de den diagramtyper som er mest passende. De vil deretter vise frem dataene ved å velge bestemte visuelle elementer og attributter, slik at visualiseringen blir mest mulig lett å lese.

Visuelle elementer og attributter
Visuelle elementer kan være slikt som stolper (eller andre former), linjer, flater og punkter. Visuelle attributter er egenskaper disse elementene kan ha, som størrelse, farge, posisjon og vinkel. Disse kombinasjonene av elementer og attributter utgjør byggeklossene for et diagram. En graf er et diagram med en eller flere akser, for eksempel en x- og en y-akse.
Når vi leser diagrammer og grafer er oppgaven vår å lære hva de forskjellige formene, linjene, mønstrene og fargene betyr: Hva betry det at noe er stort eller lite? Hva forteller den fargen der? Er den verdien over eller under gjennomsnittet?

Diagramverktøy
Det er ofte flere forskjellige typer diagramverktøy som hjelper oss å lese et diagram:
• Akselinjer med markerte skalaer og støttelinjer hjelper oss med å bedømme stolpelengder og linjeposisjoner. Hva innebærer disse verdiene?
• Tegnforklaringer og nøkler hjelper oss med å forstå sammenhengen mellom forskjellige farger, former eller størrelser
• Kart hjelper oss med å forstå lokasjoner i geografiske fremvisninger
• Visuelle guider slik som hjelpelinjer og skyggelagte bakgrunner hjelper oss å forstå de viktigste elementene av datasettet.

Mer om å lage visualiseringer
Du kan finne ut mer om prosessen bak det å lage visualiseringer ved å se videoen «Hvordan en visualisering lages» på dette nettstedet.

© 2024