Innenfor diagrammet

Nå som du har gjort deg kjent med alt utenfor selve diagrammet, kan vi gå videre til hoveddelen av visualiseringen: diagrammet selv.

Selv om du kanskje er kjent med noen diagramtyper, slik som stolpediagram, kakediagram og linjediagram, finnes det mange forskjellige diagramtyper som kan brukes til å visualisere data. Noen av dem kan du ha sett før, mens andre vil være nye for deg. De er av varierende kompleksitet, noe som henger sammen med hva slags visuelle former og elementer som er i bruk.

Start med seksjonen som heter «Å lese diagrammer», så blir du kjent med noen visuelle elementer som er tilstede i alle diagramtypene. Deretter kan du lese om alle de forskjellige diagramtypene, slik at du lærer hva du skal se etter og hvordan du mest effektivt kan lese hver type.

© 2024