Datakilder og databehandling

Enhver god datavisualisering bør inkludere informasjon hvor dataene kommer fra, og hvilke prosesser som er iverksatt for å lage den visuelle framstillingen. Vanligvis finnes informasjon om datakildene på en av følgende steder: i introduksjonen, som en fotnote under diagrammet eller på bunnen av siden.

Informasjon om datakilder og databehandling kan også forklare hvordan dataene ble samlet og hvilke kriterier som ble brukt for å avgjøre hvilke data-elementer man inkluderer og hvilke man ser bort fra. De kan også redegjøre for viktige antagelser og kriterier, og for prosedyrer som er utført på dataene. De aller fleste visualiseringsdesignere mener det er viktig å vise åpenhet og å anerkjenne hvor de fikk dataene sine fra.

I ´The Pursuit of Faster´, gir linken «Les mer om prosjektet» detaljer som hvor dataene kommer fra, og informerer om at kun medaljevinnere fra øvelser som har tidsbasert måling er inkludert i framstillingen.

© 2024