Utenfor diagrammet

La oss begynne!

Før vi setter i gang med alle de praktiske detaljene rundt lesningen av selve diagrammene, må vi se litt nærmere på noe av det som foregår ‘utenfor’ diagrammet. Dette betyr å tenke på mer generelle aspekter, som f.eks. emnet til visualiseringen, hvor du finner visualiseringen, hvem som lagde den og hvor dataene kommer fra.

For å illustrere denne seksjonen, bruker vi data visualiseringen «The Pursuit of Faster» av Andy Kirk og Andrew Witherley som et eksempel. «The Pursuit of Faster» utforsker hvordan vinnertidene i et utvalg av olympiske øvelser har utviklet seg over en lang periode. Det er en nettbasert, interaktiv datavisualisering, og vi oppfordrer deg til å søke den opp i sin originale form på nettet, og leke med de interaktive elementene:

http://www.visualisingdata.com/Olympics/ThePursuitOfFaster.html

I denne seksjonen brukes ulike statiske skjermbilder fra denne visualiseringen. Du kan bruke knappene i menyen over til å finne ut mer om de ulike egenskapene ved visualiseringen.

© 2024