Helningsdiagram

Hva det viser
Et helningsdiagram kan brukes til å vise en ‘før og etter’-historie for forskjellige kategorier ved å sammenligne deres verdier på forskjellige tidspunkter. De relaterte verdiene er koplet sammen gjennom markerte helninger. Diagrammet kan brukes til å vise endring i priser for mat og drikke over en periode på ti år, som i eksemplet til høyre.

Hvordan det leses
Se på rangordenen av kategorier til venstre for å få en forståelse for mellomrommene og klyngene. Observer deretter koplingslinjene som går mellom de relaterte kategoriene. Hvilke har gått opp, eller er ikke blitt endret? Fokuser på helheten før du dykker ned i mere detaljerte tolkninger. Dersom alle eller ingen verdier har endret seg dramatisk, kan det også være et viktig funn. Noen ganger brukes farger til å understreke endringer.

Ting å være obs på
Hvis mange kategorier er representert, kan helningsdiagrammet bli ganske uoversiktlig, spesielt dersom det er tette klynger av lignende verdier og helninger. I slike tilfeller vil interaktive helningsdiagram, hvor enkelte verdier kan filtreres ut, gjøre diagrammet lettere å lese. Og: Hvis variablene ikke har en klar oppadgående eller nedadgående trend, kan dette skyldes valg av start- og sluttperiode.

Alternativ
I stedet for å vise før-og-etter-historien, viser enkelte helningsdiagram forholdet mellom kategorier gjennom å angi to veldig forskjellige typer av kvantitative verdier. Et helningsdiagram kan f.eks. vise det totale antall olympiske medaljer for ulike nasjoner på den ene siden, og nasjonenes befolkningstall på den andre siden. Når disse verdiene sammenholdes, kan man se om visse nasjoner overpresterer, eller ikke presterer så bra som man kanskje forventet.

© 2024