Kakediagram

Hva det viser
Et kakediagram (også kalt sektordiagram) bruker et rundt display hvor kakedelene representerer forskjellige kategorier. Kakediagrammer viser et del-til-helhet-forhold – med andre ord, hvilken prosentdel av helheten som hver enkelt kategorier står for. Et kakediagram kan f.eks. brukes til å vise prosentandelen av skuespillere med forskjellige nasjonaliteter i en spesifikk film.

Hvordan det leses
Du vurderer prosentverdien til hver kategori ved å se på vinklene som utgjør hvert enkelte kakestykke, og den totale størrelsen til dette stykket. (Dette er ikke alltid lett, spesielt hvis diagrammet er delt opp i mange deler) Sammenlign deretter størrelsen på de ulike stykkene for å se hvilke som utgjør de største og de minste delene i helheten.

Ting å være obs på
Sjekk at alle verdiene utgjør nøyaktig 100 % – hvis det er mer eller mindre er kakediagrammet defekt. Kakediagrammet fungerer best når antall «kakestykker» er ganske få, f.eks. 2-4.

Alternativer
Noen ganger kan du se et kakediagram med et hull i midten (ofte for å få plass til en tittel). Disse heter smultringdiagram. De fungerer på samme måte som kakediagrammer, bortsett fra at de ikke lar deg bedømme vinkelen til hver kakestykke i den midtre delen.

© 2024