Koroplett-kart

Hva det viser
Et koroplett-kart (koroplett = geografisk område + mengde) bruker fargekoder for å indikere utvalgte kvantitative verdier knyttet til geografiske områder på et kart. Typisk vil fargeskalaen være mørkere for store verdier og lysere for små verdier. Et kloroplett-kart (også kalt skravur-kart) kan eksempelvis brukes til å vise prosentandelen arbeidsledige etter region, med mørk farge som en indikasjon på at en større andel av befolkningen er arbeidsledige.

Hvordan det leses
Les først introduksjonen og tegnforklaringen/nøkkelen for å forstå hva fargetonene betyr. Se etter regioner som har de mørkeste fargetonene, som betyr høyest verdi. Se deretter etter lysere farger for å finne de laveste verdiene. Se etter vesentlige regionale mønstre – kanskje naboområder har lignende farger, eller veldig forskjellige?

Ting å være obs på
Det at en region er stor – og dermed dominerer fargesammensetningen – trenger ikke å bety at den fargede statistikken er viktigere enn i en mindre region. Statistikken til det større område kan være relatert til menneskene som bor i området og ikke til området i seg selv. Så vær obs på at størrelsen ikke forvrenger tolkningen din. Ta en nær titt på fargeverdiene i tegnforklaringen for å forsikre deg om at verdigrupperingen etter fargetoner er logisk. (Koroplettkartet virker best på relative tall, f.eks. prosentverdier, ikke absolutte tall.)

Jordkloden er en sfære, men når det gjelder flate, todimensjonale kart, finnes det mange forskjellige måter verden kan representeres på. Disse er kjent som kartprojeksjoner. Vær obs på at noen kartprojeksjoner kan forvrenge størrelsen på verdens regioner, noe som kan føre til at noen områder virker større eller mindre enn de egentlig er.

© 2024