Layout

Vi ser nå på den helhetlige oppbyggingen av det visualiserte innholdet

  • Når det gjelder statiske visualiseringer, kan du spørre: Hvordan er visualiseringen utformet på siden? Er omfanget og rekkefølgen av innholdet logisk? Finnes det et klart hierarki som tilviser de visuelle elementenes posisjon og størrelse. Er det for mye eller for lite innhold på siden?
  • I ‘The Pursuit of Faster’-prosjektet ser vi at det finnes flere faner på toppen, en for hver av de fire idrettsgrenene som blir analysert. Trykker vi på en enkelt av dem, åpner det seg et nytt sett av faner knyttet til den grenen.
© 2024