Linjediagram

Hva det viser
Et linjediagram benytter punkter som er plottet inn i et felt angitt av horisontale og vertikale akser, og bruker linjer til å forbinde disse punktene sammen. Linjediagram brukes ofte til å vise forandringer over tid, hvor x-aksen representerer tid. Noen ganger plottes kun ett sett av tilkoblete verdier, som da vises med én eneste linje. Flere forskjellige grupper kan imidlertid plottes på samme diagram, vist med forskjellige linjer. Et linjediagram kan for eksempel I brukes til å vise de månedlige (x-aksen) gjennomsnittstemperaturene (y-aksen) for flere byer rundt verden (linjer på diagrammet med forskjellige farger).

Hvordan det leses
For å forstå hva diagrammet viser, kan du først studere aksene. Undersøk deretter diagrammet for å se verdiene til punktene i linjene. Følg så linjene, og se om det er noen trender, plutselige økninger eller nedganger, mønstrer som gjentar seg, eller steder hvor linjene krysser hverandre. Det kan også være mulig å se etter tydelige mønstre for å forutsi hvor linjene kan gå i framtiden.

Ting å være obs på
I linjediagrammer starter ikke Y-aksen alltid på null, ettersom de ofte brukes til å vise forandringer i én kategori heller enn å sammenligne størrelsene i de forskjellige kategoriene (som i stolpediagrammer). Y-aksen burde imidlertid begynne på null dersom det er vesentlig for å kunne tolke tendensene korrekt. Vær obs på at trendene som går oppover eller nedover på et linjediagram kan virke mer markante (bratte) hvis diagrammet er smalt, og mindre markante hvis diagrammet er bredt. Og enda viktigere: Hvis du ser to linjer som følger et lignende mønster, betyr det ikke nødvendigvis at det ene er forårsaket av det andre. Det kan også være et tilfeldig sammenfall. Så her gjelder det å ikke trekke forhastede slutninger!

Alternativer
Stolpediagram kan også brukes til å vise hvordan verdier utvikler seg over tid. De brukes vanligvis når hovedfokuset til diagrammet er de absolutte verdiene på hvert punkt på tidslinjen, heller enn på trendene av sammenkoplede mønstre som går opp og ned, slik et linjediagram framstiller.

© 2024