Mosaikk-diagram

Hva det viser
Et mosaikk-diagram (også kalt martemeo-diagram) brukes for å vise strukturen til en helhet som består av mange deler. Oppstillingen er vanligvis (men ikke alltid) et rektangulært område som er delt opp i mindre rektangler for å representere underkategorier. Størrelsen på disse underkategori-rektanglene representerer en kvantitativ verdi. Vanligvis er de små rektanglene logisk gruppert sammen til enda en kategorifamilie og er farget for å indikere en felles, viktig egenskap ved dataene. Et kakediagram fungerer kanskje best med tre eller færre deler, mens et mosaikk-diagram fungerer bra med mange. Du kan bruke et mosaikk-diagram for å vise sammensetningen av de 500 største selskapene på børsen, med hver aksje framstilt som et rektangel som har størrelse etter verdien sin, og er farget etter den daglige forandringen.

Hvordan det leses
Se etter de største rektangulære verdiene (eller den største samlete gruppen av rektangler) og se etter betydningsfulle fargevariasjoner. Effektiv verbal merking blir vanskelig når rektanglene blir mindre, så ofte blir kun de mest fremstående merket. Det er vanlig at mosaikk-diagram er interaktive visualiseringer som lar deg klikke på, eller holde musepekeren over de forskjellige formene for å få frem flere detaljer.

Ting å være obs på
Et mosaikk-diagram er kun funksjonelt dersom alle bitene faktisk er deler av den samme ‘helheten’

© 2024