Radardiagram

Hva det viser
Et radardiagram bruker et radialt (rundt) display med flere forskjellige kvantitative akser som kommer frem som eikene på et hjul for å lage en spesiell form av kvantitative verdier. Hver akse representerer en variabel som er relevant for emnet. Du kan se radardiagram brukes i sportsanalyse, f.eks. i fotball, for å vise fordelingen av de forskjellige faktorene ved en spillers prestasjon eller egenskaper. De forskjellige aksene kan vise antall pasninger, antall skudd, takleprosenten etc.

Hvordan det leses
Ideen bak dette diagrammet er at ved å plotte en verdi langs hver akse og deretter koble sammen alle disse markeringspunktene, vil det fremstå en bestemt form. Du starter med å identifise hva slags kategori hver akse representerer. Vurder deretter hvordan kategoriene er tilknyttet hverandre mens du leser deg rundt hjulet. Vanligvis er ‘null’ av hver akse i midten av hjulet. Jo lengre ut mot kanten eikene når, jo høyere er tallverdien. Se deretter på hele formen: hvilke kategorier peker seg ut? Er noen kategorier mer synlige enn andre? Hvilke kategorier mangler?

Ting å være obs på
Det er mer viktig å studere hvor i diagrammet de mest markante formene oppstår, enn å undersøke koplingslinjene mellom alle punktene. Av og til er ikke disse koplingslinjene mellom punktene helt reelle – selv om de noen gange er det (f.eks. i et radardiagram som viser været fra måned til måned).

© 2024