Sankey-diagram

Hva det viser
Sankey-diagram er ikke så vanlige som de andre diagramtypene i denne samlingen, men de blir oftere og oftere brukt i etablerte medier. Det er flere variasjoner av Sankey-diagram, men generelt blir de brukt til å vise flere perspektiver i ett og samme diagram. Sankey-diagram viser hvordan en kategori brytes ned i ulike komponenter, deretter hvordan en annen kategori brytes ned i komponenter osv., avhengig av antallet kategorier. Det viser størrelsen av de ulike forbindelsesveierne mellom de to (eller flere) kategoriene.

Et Sankey-digram kan f.eks. brukes til å utforske de 100 mest besøkte nettsidene. På den ene siden av diagrammet ser du en prosentdelt oversikt over alle uylike typer nettsteder (sosiale medier, nyhetssider, søkemotorer, osv.) og på den andre siden en oversikt over brukernes nasjonalitet. Størrelsen på forbindelsesveiene mellom de to kategoriene viser hvordan ulike typer nettsedter blir brukt i de ulike landene.

Hvordan det leses
Identifiser hva slags kategorier som vises. Følg veiene fra den ene siden av diagrammet til den andre. Se opp for store verdier på hver side, de videste forbindelsesveiene, forbindelser som utgjør en trend og de som ser ut til å gå imot trenden.

Ting å være obs på
Avhengig av antallet delkategorier, så kan Sankey-diagrammer bli noe tettpakkede, spesielt når de presenteres statisk. De er ofte interaktive, slik at du kan filtrere, eller velge et redusert antall kategorier på hver side.

© 2024