Spredningsdiagram

Hva det viser
Et spredningsdiagram (også kalt scatter plot eller punktdiagram) viser forholdet mellom to sett av kvantitative verdier. Alle verdiene er plottet inn på diagrammet, plassert i henhold til deres respektive posisjonene langs både x- og y-aksen. De plottede punktene lar deg observere hva slags forhold som finnes mellom de to variablene. F.eks. kan et spredningsdiagram vise hvor mye en film har tjent inn på x-aksen og antall priser den har vunnet på y-aksen. Med dette kan du se hvorvidt filmer som tjener inn mye penger, også vinner mange priser.

Hvordan det leses
Se etter klynger av punkter, men også etter områder uten punkter, som kan være like avslørende. Noen av de mest interessante observasjonene kommer fra avvik – individuelle punkter som skiller seg tydelig fra de andre på grunn av hvor de er plassert i diagrammet. Noen ganger gir forskjellige farger eller former ytterligere informasjon gjennom å vise hvordan visse punkter har en bestemt samhørighet med hverandre.

Ting å være obs på
Legg merke til start- og sluttverdiene langs hver akse. Det er ikke alltid de starter på null. Dersom de ikke gjør det, bør du tenke over hvordan det innvirker på forholdet mellom punktene. Spredningsdiagram er lettest å lese når diagrammet er framstilt på et kvadrat.

© 2024