Stablet arealdiagram

Hva det viser
Et stablet arealdiagram viser hvordan delene av en helhet endrer seg over tid. Y-akseskalaen representerer alltid helheten, altså 100 %, mens x-aksen viser tid. Hvert fargeområde representerer en del av denne helheten. Delene er stablet, vanligvis vertikalt. Høyden til hver farget stabel representerer prosentandelen av kategorien på et gitt tidspunkt. Et stablet arealdiagram kan for eksempel vise hvor mye støtte forskjellige politiske partier har fått over tid.

Hvordan det leses
Fokuser på fargene og bedøm hvilke fargebiter som vokser eller synker ettersom de beveger seg mot høyre langs tidsaksen. Sjekk hvilke fargeområder som opptar de største og minste stykkene av helheten.

Ting å være obs på
Du kan fort bli opptatt av helningene som går opp og ned på det fargede området, men dette kan være misvisende. Formene av fargefeltene i midten, de som ikke har rette linjer over eller under seg, vil jo bli påvirket av nabofeltenes verdier, i tillegg til sine egne. (De øvre arealene er lettest å avlese dersom de variablene som endrer seg minst, ligger nederst i diagrammet. Da får de øvre arealene også tilnærmet horisontale bunner.)

Alternativer
Merk deg at andre typer av arealdiagrammer kan vise vekst eller reduksjon i en totalverdi, uten å vise de ulike delene i denne helheten. Da vil Y-aksen vise noe annet enn en 100 prosentskala.

© 2024