Stablet stolpediagram

Hva det viser
Liksom stolpediagrammet, bruker et stablet stolpediagram lengden av to eller flere stablete stopler for å representere de ulike elementene i en mer helhetlig kvantitativ verdi, slik at du kan sammenlikne en rekke med enheter på en nyansert måte. Du kan for eksempel bruke den for å vise antallet av mannlige og kvinnelige skuespillere i et utvalg av forskjellige filmer ved å visuelt skille mellom kjønnsstolpene ved hjelp av farger.

Hvordan det leses
Som ved et vanlig stolpediagram, kan du vurdere den totale lengden av hver stolpe ved å sammenholde den mot skalaen langs en akse. Du kan ofte bruke støttelinjer for lettere å sammenligne delene av stabelen mot hverandre. Sammenlign alle stolpene og stablene ved at du ser etter hva som er stort og hva som er smått, hva som er uvanlig og hva som er typisk – for å få forståelsen av betydningen av de enkelte elementene.

Ting å være obs på
Selv om du synes det er lett å bedømme lengden av de nederste fargede stolpene på x-aksen, vil de ulike stablete stolpene sjeldent begynne på samme punktet gjennom hele diagrammet. Dette gjør det litt vanskeligere å sammenlikne stoplene som ligger litt høyere i diagrammet.

© 2024