Stolpediagram

Hva det viser
Stolpediagrammer – eller søylediagrammer – bruker stolpelengde for å representere tallverdier for visse utvalgte kategorier. Du kan f.eks. bruke et stolpediagram for å vise antallet filmer som ble laget med ulike filmstjerner.

Hvordan det leses
Du kan bedømme lengden av en stolpe ved å sammenholde den mot skalaen langs en akse i diagrammet, eller noe annet som markerer verdien. Deretter kan du sammenligne alle stolpene, fra de store til de små, de vanlige og de som representerer unntakene.

Ting å være obs på
Stolpelengden burde alltid representere hele den underliggende verdien. Dersom bunnen på stolpen ikke er på ‘null’, må du passe på så du ikke mistolker betydningen av forskjeller mellom stolpene. Vær også obs på at noen stolpediagrammer benytter kunstige 3D-effekter. Hvis du må lese et 3D-diagram, vær klar over at det kan være vanskelig å justere synet ditt til å kompensere for stolpestørrelser som virker større eller mindre pga. dybdeperspektivet.

Alternativer
Noen ganger blir en stolpe erstattet med en rekke figurer eller symboler stablet opp i stolpeliknende enheter for å representere en verdi, for eksempel menneskeliknende figurer stablet oppå hverandre til en visse høye. Denne diagramtypen er kjent som et piktogram.

© 2024