Strømmediagram

Hva det viser
Strømmediagrammet brukes ikke like ofte som andre diagramtyper, men det er verdt å forklare nettopp fordi det er annerledes. Det brukes ofte til å vise forandring av forskjellige kategorier over tid når det er mange kategorier OG disse kategoriene starter og slutter på forskjellige tidspunkt. Høyden av hver enkelt strømmeform viser hvordan verdien til denne kategorien har endret seg over tid. Lengden til strømmeformen viser varigheten dens. Farger brukes enten til å vise flere kjennetegn ved den aktuelle kategorien (på en glideskala av fargetoner) eller kun for å skille mellom de ulike kategoriene.

Strømmediagram kan brukes for eksempel til å vise hvor mye penger ulike filmer har spilt inn når filmene ikke er lansert på nøyaktig samme tid. Dette kan fortelle oss noe om hvilke årstider folk vanligvis går på kino.

Hvordan det leses
Se etter de bredeste og de smaleste områdene i den totale strømmen over tid. Se på den helhetlige formen av strømmen for å se om det finnes noen sesongmessige mønstre. Velg så ut de ulike fargene og se etter de bredeste og smaleste områdene for å identifisere mønstre eller avvik.

Ting å være obs på
Den vertikale dimensjonen til et strømmediagram er hverken positiv eller negativ; den er utelukkende et resultat av den beste måten å stable de ulike strømmene på. Ikke prøv å avlese den eksakte verdien av høyden på en strøm på et gitt punkt, men fokuser heller på helheten.

© 2024