Symbolkart

Hva det viser
Et symbolkart viser en figur (oftest en sirkel) posisjonert på et kart. Størrelsen på figuren er justert i henhold til en viss kvantitativ verdi. Denne karttypen kan for eksempel brukes til å vise antallet jordskjelv i bestemte regioner rundt i verden.

Hvordan det leses
Se etter store verdier og klynger av store verdier. Legg også merke til hvor det ikke er noen store figurer, eller ingen figurer i det hele tatt. Noen ganger kan farge brukes til å vise forskjellige grupper av egenskaper, så se opp for disse grupperingene og se hvilke mønstre de danner.

Ting å være obs på
Størrelsen på en stor sirkel kan gjøre det vanskelig å lokalisere dens nøyaktige posisjon på kartet. I tillegg kan større former gli inn i hverandre eller til og med skjule nabosirkler på grunn av størrelsen sin.

Alternativer
Punktkart kan virke like symbolkart, men på et punktkart betyr ikke punktenes størrelse noe. Punktene representerer tilfeller av noe. Et punktkart kan brukes til å vise plasseringen til alle museene i et land.

© 2024