Varmekart

Hva det viser
Et varmekart bruker en matrise-layout med farger og skyggelegging for å viser forholdet mellom to verdikategorier. Verdiene er presenterte langs hver akse og det korresponderende feltet er så fargekodet for å representere forholdet mellom de to kategoriene. Varmekart kan eksempelvis brukes til å vise andelen av folk som deltok i en spørreundersøkelse i ulike land (y-aksen) som stemte på ulike yndlingssporter (x-aksen). Felt som er mørke gir da en klar indikasjon på hvilke sporter som er de mest populære i hvert enkelt land.

Hvordan det leses
Se etter hvordan fargene trappes ned, fra de mørkeste feltene (de høyeste verdiene) til de feltene som er et sted i midten og deretter til feltene som er lysest (de laveste verdiene).

Ting å være obs på
Det er ikke alltid lett å bestemme de nøyaktige kvantitative verdiene som er representert av fargene, selv om det følger med en nøkkel. Med mindre verdiene er tydelig angitt i hvert enkelt felt, kan du ikke forvent å kunne bedømme nøyaktige verdier ut fra fargen på feltene.

© 2024